تماس با ما

لطفا توجه داشته باشید که خرید و فروش حیوانات یا حتی مذاکره در مورد آن با افراد حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز های لازم انجام نمیگیرد ، لذا لطفا برای این موضوع هیچگونه تماسی با این مجموعه برقرار نفرمائید.

در خصوص خدمات آموزشی و پژوهشی آماده همکاری هستیم.

فروش بلیط بازدید از مجموعه درب ورودی مجموعه انجام می شود.

ایمیل

info@noopak.com

نلفن

09123456789

    مشاهده آدرس