توضیحات :

جزئیات

  • خانواده :
  • ریشگاه :
  • پراکندگی :
  • تغذیه :
  • دوران بارداری :
  • طول عمر :
  • وزن :
سایر کروکودیل ها

بچه کروکودیلها

هچ تخم تمساح

تولد کروکودیل

نمای وروردی پارک کروکودیل

فهرست
ArabicEnglishPersian