لانه سازی کروکودیل ها

توضیحات :

جزئیات

  • خانواده :
  • ریشگاه :
  • پراکندگی :
  • تغذیه :
  • دوران بارداری :
  • طول عمر :
  • وزن :

سایر کروکودیل ها

کروکودیل آرام تا شکار برق آسا

بچه کروکودیلها

بزرگترین تمساح خاورمیانه

بزرگترین کروکودیل ایران

فهرست
ArabicEnglishPersian