تفاوت تمساح و کروکودیل

صفحه اصلی » کروکدیل » تفاوت تمساح و کروکودیل

خبرنامه

۳۰ تیر

تفاوت تمساح و کروکودیل

ترتیب اجداد کروکودیلین (کروکودیل شکلان) امروزی به ترتیب ذیل است.

Eusuchians (یکصد و بیست میلیون سال پیش از خزندگان بوجود آمدند)
Crocodilia (راسته کروکودیلیا که از شصت میلیون سال پیش پدیدار شدند)
Alligatoridae  Gavialidae  Crocodylidae (کروکودیل ، الیگیتور ، گاریال)

کروکودیلین به سه خانواده بالا تقسیم می شوند.این نام گذاری علمی بوده و کلمات فوق ریشه یونانی دارند.

در زبان فارسی به کل مجموعه کروکودیلین (هر سه خانواده) تمساح گفته می شود. در واقع بکاربردن لفظ تمساح برای یکی از این خانواده ها یا یک گونه خاص اشتباه است.
متاسفانه امروزه در بعضی نوشته ها این اشکال به چشم می خورد. شاید علت این مسئله بکار رفتن لفظ کروکودیل حقیقی در متون علمی خارجی به زیر خانواده  Crocodylinae  از خانواده Crocodylidae است. در هر صورت کروکودیل نامیدن یک زیر خانواده از یک خانواده و تمساح خواندن دو خانواده دیگر و زیرخانواده های آنها تقسیم بندی منطقی نمی باشد. لذا صحیح اینست که برای نامیدن هرکدام از این خانواده ها از اسم علمی آنها (کروکودیل ، الیگیتور و گاریال) استفاده شود.

نکته جالب اینجاست که تفاوتهایی که بین تمساح و کروکودیل ذکر می شود در واقع تفاوتهای بین سه خانواده کروکودیلین می باشد.

 

درباره نویسنده

با سلام بهروز سالاروند هستم مدیر بزرگ ترین پارک کروکودیل خاورمیانه در صورت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد می توانید با من تماس بگیرید .


مطالب مرتبط